Roubování starých stromů

.

U roubování starého stromu by však neměly být například jabloně starší než čtyřicet let. Mnohdy jsou to stromy, které rodí nevalné ovoce. Byla by však škoda takovýto strom ihned pokácet a vykopat. Kromě toho, kdyby se na jeho místo vysadil stromek nový, nemusel by na stejném místě, jako je starý strom, dobře prospívat. Na takovémto místě je totiž půda do jisté míry vyčerpán a unavena. Mnohem lepším řešením se jeví takovýto strom omladit a přeroubovat.
kmen stromu

Brzy zjara

Nejlepším obdobím pro takovýto zákrok u starého stromu, nejlépe jabloně, je hned zjara, když začíná strom kvést. Je třeba ořezat několik z jeho kosterních větví, nejlépe motorovou pilou.
·         Větve, které budeme roubovat, by potom neměly mít průměr větší než deset centimetrů.
·         Roubované větve rovněž vybíráme od kvalitní odrůdy jabloně, a to nejlépe od poloviny ledna do poloviny až konce února.
·         Roubované větve by měly mít sedm, až osm pupenů.
·         Při tomto roubování starého stromu je doporučováno ponechat i nějaký obrost na seříznutých větvích.

.

Za kůru

Jako nejsnadnější metoda roubování stromů se potom jeví roubování za kůru. Roubované větve ze stromů potom postupně vkládáme za kůru, kterou je třeba vždy nejprve naříznout ostrým nožem až na dřevo starého stromu.  Každá roubovaná větev, která nahrazuje odstraněnou větev, by měla být umístěn v její horní části. Roubované větve pak ke stromu připevňujeme umělohmotnou roubovací páskou. Pásku okolo roubované větve několikrát obtočíme a zavážeme. Rány na starém stromu potom ještě ošetříme štěpařským voskem po celé jejich řezné ploše.
pupeny na větvi

Následná péče

Na konci následující zimy je potom třeba zakrátit roubované větve dole a po stranách původních větví starého stromu. Je to proto, aby se strom v průběhu vegetace příliš nezahustil a jablka mohla dozrát. V předjaří se ještě seřezávají větve, které rostou na stromě kolmo vzhůru. Tyto větve příliš zahušťují korunu stromu.

.