Víc než jen kvalitní kancelář

.

Kvalitní kancelář to je samozřejmě komfortní vybavení i zázemí, které zodpovědný zaměstnavatel zajistí svým podřízeným. Ostatně, když myslí na druhé, myslí tím samozřejmě také na svůj vlastní zisk, protože spokojený zákazník samozřejmě ocení péči a bude odvádět kvalitnější výkon.
Bohužel zdaleka ne všude to tak platí. Jsou zaměstnavatelé, kteří dokáží zajistit pro své podřízené výrazný nadstandard, a na straně druhé najdeme takové, kteří nejsou schopni zajistit ani standard v podobě mikrovlnné trouby nebo lednice nebo důstojné pracovní smlouvě. Ke kterým zaměstnavatelům patříte Vy?
 
Pokud jste si vědomi, že život není jen o zisku, ale také o zodpovědnosti za druhé. To znamená nejen za naše nejbližší, jako jsou rodinní příslušníci a přátelé, ale také za naše podřízené, případně v širším kontextu za věci veřejné, což je důvod, proč někteří lidé vstupují do politiky.
 

Myslete také na benefity

Pokud máte zájem nalákat do své firmy vysoce kvalifikované zaměstnance, nezapomínejte kromě adekvátního platu také na benefity. O jaké benefity mají zaměstnanci největší zájem?
 

.
  • Příspěvek na dovolenou
  • Příspěvek na kulturu
  • Příspěvek na vitamíny
  • Stravenky
  • Týden dovolené navíc
  • Dny placené zdravotní dovolené tzv. sick days
  • Supervize
  • Teambuildingy
  • Další odborné zdělávání v rámci pracovní doby například ve formě stáží
  • Jazykové vzdělávání

 
Samozřejmě nepodceňujte ani tužení kolektivu. Například zorganizovat společný výlet nejen pro Vaše zaměstnance, ale také pro jejich rodiny, případně například dětský den plný atrkcí na den dětí. Fantazii se rozhodně meze nekladou. Věřte, že když budete o své zaměstnance pečovat, vrátí Vám to nejen v kvalitním pracovním výkonu, ale také v ochotě zůstávat přesčas, nebo vykonat něco nad rámec pracovních povinností. I práce může být místem, kde se můžeme všichni cítit dobře.

.